MarkerDesign Download Page Marker Design Logo
Home page www.markerdesign.be           Webshop www.markerdesigncrafts.com
Markers download page...

This page, offers you the original files from earlier written articles. The purpose is to give you the opportunity to download them, and take them apart to learn more about the way the drawings were constructed.


Deze pagina biedt u de originele files van een eerder geschreven artikels. De bedoeling is u in de mogelijkheid te stellen, deze te downloaden en ze uit elkaar te halen om te leren hoe de tekeningen opgebouwd zijn.
Download file for the "Glass Button" tutorial for Linux, MAC and Windows users.
Download bestand voor "Glazen knop" handleiding Linux, MAC en Windows gebruikers.
PDF Glass Button Tutorial
614 kB PDF
Download file for the "Glass Button" tutorial for RISC OS users..
Download bestand voor "Glazen knop" handleiding RISC OS gebruikers.
ZIP Glass Button Tutorial
114 kB ZIP
Home page www.markerdesign.be           Webshop www.markerdesigncrafts.com